Екологічна відповідальність

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 Природоохоронну роботу кожного підприємства групи підприємств «Глобино» здійснює штатний еколог. Керівництво компанії приділяє пильну увагу питанням підвищення компетентності екологів і осіб, відповідальних за природоохоронну роботу. Спеціалісти екологи постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом самостійного опрацювання наукових матеріалів, нормативно-правових актів та шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації.

Щоденна робота екологів і осіб, відповідальних за охорону довкілля, спрямована передусім на:

          · виконання вимог природоохоронного законодавства;

· дотримання принципів ресурсоефективності і чистоти виробництва при виробництві продуктів та розробці технологічних процесів;

· зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та скидів стічної води;

· зменшення споживання і втрат енергії, води та інших ресурсів;

· зменшення викидів парникових газів (ПГ);

· зменшення витрат, пов'язаних із впливом підприємств на навколишнє природне середовище;

· зменшення утворення відходів виробництва;

· створення сприятливішого іміджу компанії серед населення та громадськості;

· запобігання надзвичайних екологічних ситуацій і аварій, які можуть призвести до істотного забруднення навколишнього природного середовища, фінансових втрат і банкрутства.

         · ГП «Глобино» розробила та впроваджує наступні програми у сфері охорони довкілля:

· Програму з розроблення та реалізації системи екологічного менеджменту на підприємствах ГП «Глобино»;

· Програму скорочення викидів парникових газів.

· План управління пестицидами.