Соціальна відповідальність

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ

 Від початку будівництва нових та реконструкції існуючих підприємств і під час їх подальшої господарської діяльності однією з пріоритетних цілей компанії є взаємодія із зацікавленими сторонами. Цей процес включає в себе партнерство і формальні домовленості про консультації і звітність, а також – менш формальні, але важливі відносини з групами та особами, зацікавленими у діяльності компанії чи її підприємств.

 Зацікавлені сторони компанії:

·  Міжнародні зацікавлені сторони;

·  Органи державної влади (уряд України/органи регіонального чи місцевого самоврядування);

·  Консультаційні неурядові установи;

·  Клієнти;

·  Споживачі/Партнери;

·  Наукові установи (університети, НДІ тощо);

·  Харчова промисловість, сільське господарство;

·  Внутрішні зацікавлені сторони (співробітники);

·  Соціальні групи (громадськість);

·  Громадські організації;

·  ЗМІ;

·  Інвестори.

 Питання:

·  екологічні;

·  соціальні;

·  трудові;

·  охорона праці;

·  інші.

У липні 2011 року ГП «Глобино» представила План взаємодії із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами). На даний час, ведеться робота з перегляду та оновлення Плану. В рамках його реалізації планується продовжити розвиток комунікацій і зміцнення співпраці з зацікавленими сторонами. Він включає в себе принципи, сфери, методи і канали взаємодії компанії зі стейкхолдерами, включаючи законодавчі норми, відповідальні управління і співробітників компанії, механізм і форму подачі скарг. План доступний на сайті компанії, разом із формою зворотного зв’язку.

 

 СПОНСОРСТВО І СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 Підприємства ГП «Глобино» розміщені в сільській місцевості та у місті Глобине. Це націлило основний напрямок корпоративної соціальної політики компанії – в першу чергу, на тих, з ким ми взаємодіємо безпосередньо здійснюючи свою діяльність у регіоні. А саме – на місцеві громади.

Ми концентруємо наші зусилля на чотирьох пріоритетних напрямках:

 ·  розвиток місцевої інфраструктури;

·  благодійна допомога;

·  покращення добробуту окремих жителів і територіальних громад;

·  культура і спорт.

 ОСНОВНІ ПРОЕКТИ 2015 РОКУ:

 ·  Допомога ветеранам

 Здійснено часткове фінансування проведення робіт із ремонту приміщень Будинку Ветеранів Глобинської районної організації ветеранів України.

 

 РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 В рамках договорів про участь в соціально - економічному розвитку інфраструктури міст і сіл, ГП «Глобино» перераховано кошти Гриньківській сільській раді та Глобинській міській раді, для розвитку інфраструктури піднаглядних населених пунктів.

Також, здійснено фінансування робіт із ремонту дорожнього покриття на території Обознівської сільської ради та Глобинської міської ради.

За фінансової підтримки ГП «Глобино» проведено ремонт місцевого будинку культури села Демидівка Кременчуцького району.

Виділено кошти на зміцнення матеріально - технічної бази пожежно - рятувальних підрозділів області, згідно договору про соціально-економічне партнерство, укладеного з Полтавською обласною благодійною організацією «Фонд Безпеки Життєдіяльності».

 

ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО

 Компанією регулярно надається матеріальна допомога мобілізованим співробітникам в зону антитерористичної операція на сході України.

 

ПАРТНЕРСТВО З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТА НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

 ГП «Глобино» регулярно проводить зустрічі, форуми, круглі столи та конференції з представниками вузів і науково-дослідних інститутів.

 Представники компанії постійно проводять зустрічі зі студентами технічних і аграрних вузів України. Кращі студенти, за результатами тестування, відвідують з екскурсіями підприємства ГП «Глобино», проходять практику та стажування.

 ГП «Глобино» – з 2015 року в складі робочої групи з удосконалення політики розвитку м’ясної галузі та формування ринку м’яса при Міністерстві аграрної політики та продовольства України бере участь в ініціативах та зустрічах, в розробці нових та удосконаленні існуючих нормативно-правових актів, сприяючи розвитку м’ясної галузі в Україні.